Оплата за виконані роботи по поточному ремонту і наданих послугах

 

Оплата

 за виконані роботи по

 поточному ремонту і наданих послугах

в установах освіти

  за 9 місяців  2012р.

 

№п/п Назва організації Оплата            Сума  Вид робіт

 

1 ПАТ «Львівобленерго» лютий 261,78 Заміна трифазног електролічильника прямого вмикання

Березець, Н.Село ЗОШ

2 ФОП Світ >>>>>

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (Зміни) на 2012 рік РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (Зміни) на 2012 рік

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)

Джерело фінансування

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Газ природний (Надання послуг з постачання та транспортування природного газу) (11.10.2) 

1164

кошти місцевого бюджету

Закупівля в одного учасника

>>>>>

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2012 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (Зміни)

на 2012 рік

Відділ освіти Городоцької районної державної адміністрації, ЄДРПОУ 02144594
 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 [download id="37"]

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  04 липня 2012 р. № 5-р.

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  Пилат Б.Я.   _______________
(прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів, Тертека Н. І. _______________
(прізвище, ініціали)     (підпис)

 

  >>>>>

Доступ до публічної інформації

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон  визначає  порядок здійснення та забезпечення права  кожного на  доступ  до  інформації,  що  знаходиться  у  володінні суб’єктів   владних  повноважень,  інших  розпорядників  публічної інформації,  визначених цим Законом,  та інформації,  що становить суспільний інтерес.

                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна  інформація  –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  володінні суб >>>>>