Схема психолого-медико-педагогічної характеристики учня, який представляється на вивчення в ПМПК

Схема психолого-медико-педагогічної характеристики учня, який представляється на вивчення в ПМПК

1.Загальні відомості.

Прізвище, ім’я, дата народження. Чи відвідував дитячий садок? Рік вступу до школи, тип школи. У яких класах і скільки років навчався.

2.Готовність до шкільного навчання.

3. Рівень знань, умінь і навичок з основних предметів.

Читання. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: знання букв, вміння зливати в склади, спосіб читання ( поскладове, цілими словами), швидкість, наявність специфічних помилок, розуміння прочитаного.

Письмо. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: копіювання, письмо під диктовку ( окремих букв, складів, речень), граматичні та специфічні помилки, особливості каліграфії.

Математика. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: наявність поняття числа, порядкова лічба ( в яких межах, конкретна чи абстрактна), лічильні операції ( в яких межах, усно чи на конкретному матеріалі, самостійно чи з допомогою), знання таблиць додавання та віднімання, множення та ділення, розв’язування задач.

Рівень засвоєння знань з інших предметів ( в т.ч. малювання).

4. Ставлення до навчальної діяльності, старанність.

5. Виконання трудових та громадських доручень.

Види допомоги з боку вчителя, їх результати.

6. Особистісні риси учня.

Моральні якості, самооцінка. Взаємини з дорослими та дітьми.

7. Психолого-педагогічні висновки та рекомендації.

Дата

Печатка

Підписи директора школи, класного керівника, психолога.

 

 

Залишити відповідь