81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Проект закону “Про освіту”: пропозиції ЦК Профспілки

У зв’язку з обговоренням проекту закону «Про освіту», розміщеного на офіційному сайті міністерства, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вважає, що норми нового закону мають базуватися на гарантіях держави, визначених статтею 53 Конституції України, не можуть погіршувати зміст і обсяг прав освітян, що заборонено статтею 22 Конституції, та враховувати Рекомендації ЮНЕСКО «Про становище вчителів». З метою удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на освіту на всіх її рівнях, створення умов для освіти упродовж життя, підвищення статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів освіти, забезпечення належних соціально-економічних умов всім учасникам навчально-виховного процесу, недопущення узаконення оплати праці працівників освіти на основі Єдиної тарифної сітки, яку Конституційним Судом України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 визнано такою, що не відповідає Конституції України, норми законопроекту мають бути спрямовані, зокрема, на: - визнання освіти, як головного пріоритету та основи розвитку громадян та країни, зокрема шляхом відповідних капіталовкладень; - обов’язковість повної загальної середньої освіти; - забезпечення державою доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти дітям незалежно від їхнього місця проживання, а також професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних, закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; - забезпечення державою обсягами бюджетних видатків на освіту в розмірі не менше десяти відсотків внутрішнього валового продукту; - затвердження нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення безпосередньо одного учня, вихованця, здобувача вищої освіти відповідного типу навчального закладу; - встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам на рівні не нижче подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості; - встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості; - встановлення середнього розміру посадових окладів спеціалістів освіти не нижче рівня середньої заробітної плати у галузях економіки; - виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у розмірах: до 3 років - 10 відсотків, від 3 до 10 років - 20 відсотків, від 10 років до 20 років - 30 відсотків, понад 20 років - 40 відсотків; - встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків класного керівника, завідування кабінетами, майстернями, лабораторіями, спортивними залами, музеями, методичними об’єднаннями тощо, за перевірку письмових робіт та інших видів педагогічної роботи; - підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів за почесні та педагогічні звання, наукові ступені, вчені звання; - надання педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі не менше одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків; - виплату педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі не менше місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; - надання статусу педагогічного працівника тренерам-викладачам та іншим фахівцям, робота яких пов’язана з навчально-виховним процесом, дитячо- юнацьких спортивних шкіл усіх типів і найменувань; - підвищення статусу музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів; - підвищення оплати праці працівників навчальних закладів, розташованих у гірській та сільській місцевості; - надання працівникам навчальних закладів матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; - безплатне користування житлом з опаленням і освітленням педагогічними та бібліотечними працівниками, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерами, які раніше працювали на цих посадах; - безоплатне одержання у власність земельної ділянки; - надання державних стипендій та пільг учням і студентам на проїзд у громадському транспорті, харчування, проживання, забезпечення підручниками тощо; - збереження загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, - надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла, - призначення і виплату педагогічним працівникам пенсії у розмірі 80-90% заробітної плати та збереження права на пенсію за вислугу років. ЦК профспілки наголошує також на недопущенні узаконення: - збільшення навчального навантаження та тривалості робочого часу вчителів, викладачів, вихователів, інших педагогічних працівників, - збільшення наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних та позашкільних навчальних закладів, - обов’язковості укладання з усіма педагогічними працівниками контракту, а також застосування до них такої процедури, як сертифікація, - звільнення педагогічних та інших працівників за віковою ознакою. Детальні постатейні зауваження та пропозиції ЦК Профспілки надасть при надходженні доопрацьованого міністерством законопроекту для його погодження в установленому законодавством та Галузевою угодою порядку. Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика