Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Угрівського НВК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ГОРОДОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

27.06.2018р.                                             Городок                                           №363

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Угрівського навчально-виховного комплексу

“Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”

 

Відповідно до ч.5 ст.20 Закону України «Про освіту»,  Положення  про порядок проведення конкурсу та призначення  на посаду  керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Городоцької районної ради Львівської області», зі змінами та доповненнями,  затвердженого рішеннями   сесії  Городоцької районної ради Львівської області  №442 від 14.02.2018р.  та № 517 від 19.06.2018р.,  у зв’язку з наявною вакантною посадою директора Угрівського навчально-виховного комплексу

НАКАЗУЮ:

1.Оголосити  конкурс на заміщення вакантної посади директора   Угрівського  навчально-виховного комплексу. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднити в газеті «Народна думка» та на веб-сайті відділу освіти.   (додаток 1)

2.Затвердити склад конкурсної комісії  на заміщення вакантної посади директора   Угрівського  навчально-виховного комплексу (додаток 2).

 1. Затвердити Порядок  проведення іспиту на заміщення вакантної посади  директора  Угрівського  навчально-виховного комплексу (додаток 3)
 2. Затвердити перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти. (додаток 4).
 3. Відповідно до вимог Порядку проведення іспиту затвердити екзаменаційні білети для складання іспиту, виходячи із переліку питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти. (додаток 5).
 4. Членам конкурсної комісії при проведенні іспиту суворо дотримуватись зазначеного Порядку, результати проведення іспиту оформити згідно відомості (додаток 6).
 5. Результати засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади оформити протоколом.
 6. Результати конкурсного відбору оприлюднити на веб-сайті відділу освіти.
 7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Керівник відділу освіти                                                   І. Яскевич

Додаток 1

до наказу відділу освіти № 363

від 27.06.2018 р.

З метою публічного і прозорого призначення  керівника закладу  загальної середньої освіти  Відділ освіти Городоцької РДА  оголошує  конкурс на   заміщення вакантної  посади  директора  Угрівського  навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Городоцької районної ради Львівської області, що знаходиться за адресою:

с. Угри  вул. Піддублянська, 31

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • вільне володіння українською мовою;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох  років;
 • організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

У  20 – денний строк з дня оприлюднення оголошення конкурсній комісії слід подати:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів з 2 фотокартками 3х4 та автобіографією;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист;
 • перспективний план розвитку закладу (на  2-6 років)

Документи подаються у відділ освіти Городоцької РДА  за  адресою: м.Городок

вул. Джерельна,16.

За довідками звертатись за телефоном: 30-462

Дата та місце проведення  конкурсу:

31.07.2018р.  м.Городок

вул.Джерельна,16,

Відділ освіти Городоцької РДА

 

 Додаток 2

до наказу відділу освіти № 363

від 27.06.2018 р.

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення

вакантної посади директора Угрівського НВК

 

Голова комісії:

Яскевич Ігор Антонович – керівник  відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації

Секретар комісії:

Чура Зоряна Ярославівна – інспектор з кадрів відділу освіти Городоцької  районної державної адміністрації

Члени комісії:

Маковецький Віталій Володимирович –  голова ГО «Асоціація керівників закладів освіти Городоцького району Львівської області».

Шугало Любов Василівна  – член  ГО «Асоціація керівників закладів освіти Городоцького району Львівської області».

Сокіл Оксана Миронівна – голова батьківського комітету Угрівського НВК.

Хробак Ірина Дмитрівна  – член батьківського комітету Угрівського НВК.

Слонівський Богдан Іванович  – заступник голови    Городоцької районної ради Львівської області.

Пришляк Олесь Іванович – депутат Городоцької районної ради.

Лісова Софія Михайлівна – голова профспілкової організації Угрівського НВК.

Івин Віра Василівна – вчитель початкових класів Угрівського НВК.

 

 

Додаток 3

до наказу відділу освіти № 363

від 27.06.2018 р.

П О Р Я Д О К

проведення іспиту

на заміщення вакантної посади директора

Угрівського НВК

      Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора Угрівського НВК, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про порядок  проведення  конкурсу  та призначення на посаду  керівників закладів загальної середньої  освіти, затвердженого рішенням сесії Городоцької районної ради  №442 від 14.02.2018р.

 1. Загальні положення

1.1. Мета проведення  іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади директора Угрівського НВК.

1.2. Іспит проводиться  конкурсною комісією, склад якої затверджується наказом керівника відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантної посади директора Угрівського НВК, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства.

Особи, документи яких не відповідають встановленим  вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення  іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантної посади директора Угрівського НВК передбачає перевірку та оцінку їх знань  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  нормативно-правових  актів, що стосуються сфери освіти та Концепції Нової української школи.

1.6. Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти затверджується наказом керівника відділу освіти Городоцької державної адміністрації.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.

1.7. Перелік питань розміщуються на сайті відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації.

1.8. Екзаменаційні білети  затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 3 питання – по одному питанню на перевірку знання  Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»,  та два питання – для перевірки знань нормативно-правових актів у сфері освіти та Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « Нова українська школа».

Кількість білетів має бути не менше 10.

Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту та захист перспективного плану;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Голова конкурсної комісії визначає дату проведення  іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.

 1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення  іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантної посади.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту та забезпечує (за необхідності) технічні умови для захисту перспективного плану.

2.3. Спірні питання  вирішуються головою конкурсної комісії.

 1. Складання іспиту

3.1. Під час іспиту та підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути присутніми не менше п’яти членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для усіх кандидатів на заміщення відповідної вакантної посади.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

3.8. Захист перспективного плану здійснюється кожним кандидатом окремо згідно черги. Черга формується на підставі подання документів.

 1. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

4.1. Для оцінки знань кандидатів та захисту перспективного плану використовується п’ятибальна система. Кожне питання оцінюється окремо.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання та достатньо володіють знаннями законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Окремо оцінюється захист перспективного плану. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 6 цього наказу.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи у відділі освіти.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів більше 50 відсотків від максимальної  суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 4

до наказу відділу освіти № 363

від 27.06.2018 р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для  перевірки знань законодавства  та нормативно-правових актів у сфері освіти

І. Законодавство України у сфері  освіти

 1. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу .
 2. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти.
 3. Конституційне право на освіту.
 4. Діти, які потребують особливої уваги держави.
 5. Форми навчання.
 6. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 7. Навчальні плани та навантаження учнів.
 8. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 1. Освітні рівні в Україні.
 2. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ. Нормативно-правові акти України у сфері освіти

 1. Суть регіональної програми розвитку освіти, основні положення (Програма розвитку системи освіти Городоцького району).
 2. Механізм створення, ліквідації та реорганізації ЗЗСО.
 3. Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності.
 4. Організація харчування в закладах освіти .
 5. Порядок ведення ділової документації у навчальних закладах.
 6. Обов’язки керівника закладу ЗЗСО.

7.Порядок ведення обліку дітей  шкільного віку та учнів.

 1. Види стимулювань та доплат працівникам закладів ЗЗСО.
 2. Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
 3. Колегіальні органи навчального закладу та порядок їх функціонування.

ІІІ.  Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти « Нова українська школа»

 1. Роль учителя в Новій українській школі.
 2. Цикли початкової освіти в Новій українській школі.
 3. Формула Нової української школи.
 4. Структура Нової української школи.
 5. Мета Концепції Нової української школи.

6.Строки реалізації Концепції Нової української школи.

 1. Законодавчі акти та їх роль у створенні Нової української школи.

8.Принципи, на яких будується Нова українська школа та їх значення.

 1. Структура 12 – річної школи.
 2. Підготовка вчителя і його професійне вдосконалення в Новій українській школі.

 

31 липня 2018 року відбувся конкурс на заміщення вакатної посади директора Угрівського НВК. Рішенням конкурсної комісії (протокол № 3 від 31.07.2018 р.) визначено переможця конкурсу Гапачило Надію Іванівну та укладено контракт терміном на 2 роки.

 

Залишити відповідь