81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

«Програма розвитку фізичної культури та спорту в Городоцькому районі у 2013 році»

ВСТУП Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, зміцненні і збереженні здоров'я громадян, підготовці підростаючого покоління до трудової діяльності та військової служби, в організації активного відпочинку населення і утворення норм здорового способу життя, утвердженні міжнародного спортивного авторитету України. Виконання цієї Програми створить умови для поліпшення фізичного потенціалу і здоров'я населення району, активізує районний фізкультурно-спортивний рух, дасть змогу спортсменам та командам району вийти на якісно новий спортивний рівень. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ · Поліпшити здоров'я широких верств населення засобами фізичної культури та спорту, зменшити захворюваність населення, зменшити вживання алкоголю, наркотиків та знизити інші негативні явища, які мають місце в суспільстві. · Залучити мешканців району до систематичних занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя, організація змістовного та активного відпочинку. · Залучити населення до цінностей фізичної культури та спорту і підвищення мотивації до занять оздоровчою фізичною культурою в колі сім'ї як найважливішого середовища фізичного виховання. · Популяризації фізичної культури і спорту серед службовців, робітників виробничих колективів та інших сфер діяльності, розширення глядацької аудиторії, залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом. · Збереження та утримання спортивних споруд району, створення умов для фізичного виховання, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. · Забезпечення фізкультурників району мережею нових якісних спортивних споруд, збереження та подальший розвиток матеріально - технічної бази. · Удосконалення всіх форм фізичної підготовки, забезпечення систематичності занять спортом різних верств населення. · Залучення додаткових джерел фінансування на розвиток фізичної культури та модернізацію матеріально - технічної бази спортивних об'єктів. · Формування потреби у фізичному вдосконаленні через активне заняття фізичною культурою протягом усього життя. · Підготовка допризовної молоді до служби у Збройних Силах України, залучення допризовників до систематичних занять фізичною культурою і спортом. · Підвищення якості роботи осередків оздоровчої фізичної культури. · Організація просвітницької роботи за участю видатних спортсменів, тренерів та фахівців. · Здійснення пропагандистської підтримки фізкультурного руху (випуск плакатів, листівок, афіш, іншої поліграфічної продукції). ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ? Покращення здоров’я широких верств населення. ? Зменшення захворюваності населення. ? Виховання здорового способу життя. ? Залучення мешканців району до систематичних занять фізичною культурою і спортом, організація змістовного та активного відпочинку. ? Сім'я повинна стати одним з найважливіших середовищем фізичного виховання. ? Розширення глядацької аудиторії під час проведення спортивно-масових заходів. ? Удосконалення всіх форм фізичної підготовки, забезпечення систематичності занять спортом різних верств населення. ? Залучення додаткових джерел фінансування на розвиток фізичної культури та модернізацію матеріально-технічної бази спортивних об'єктів. ? Формування потреби у фізичному вдосконаленні через активне заняття фізичною культурою протягом усього життя. ? Підвищення якості роботи осередків оздоровчої фізичної культури; ? Організація просвітницької роботи за участю видатних спортсменів,тренерів та фахівців; ? Здійснення пропагандистської підтримки фізкультурного руху (випуск плакатів, листівок, афіш, іншої поліграфічної продукції). ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ Програма проведення спортивно-масових заходів сприятиме фізичному загартуванню та гармонійному розвитку молоді, патріотичному вихованню, дотриманню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля молоді району у 2013 році передбачає належне проведення га відповідне організаційно-технічне забезпечення заходів, спрямованих на реалізацію спортивно-оздоровчих програм у районі. Виходячи з вищенаведених заходів, Програма передбачає наступні пріоритети, а саме: ? масове залучення шкільної молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом та особливо масового футболу, ? підготовка гирьовиків, важкоатлетів, шахістів, тенісистів, тхеквондистів до рівня спортсменів вищих спортивних досягнень, до рівня спортсменів збірних команд України, ? розвиток в районі параолімпійського руху, збереження та зміцнення матеріально-спортивної бази, підготовка кваліфікованих місцевих фізкультурно-спортивних кадрів. ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ ПРОГРАМИ ? відділ у справах освіти, молоді та спорту Городоцької райдержадміністрації ? дитячо-юнацька споривна школа "Зоря" ? дитячо-юнацька споривна школа освіти ? районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» ? фінансове управління райдержадміністрації ? спортивні клуби району ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ Відповідно до ст. ст. 89, 91 бюджетного кодексу України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, Законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також рішень місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування передбачено розробку та фінансування цієї Програми Паспорт районної цільової програми Назва: «Програма розвитку фізичної культури та спорту в Городоцькому районі у 2013 році». Замовник: відділ освіти, молоді та спорту Городоцької районної державної адміністрації. Мета: ? Поліпшити здоров’я широких верств населення засобами фізичної культури та спорту, зменшити захворюваність населення, зменшити вживання алкоголю, наркотиків та знизити інші негативні явища які мають місце в суспільстві. ? Залучити мешканців району до систематичних занять фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу життя, організація змістовного та активного відпочинку. ? Залучити населення до цінностей фізичної культури та спорту і підвищення мотивації до занять оздоровчою фізичною культурою в колі сім'ї як найважливішого середовища фізичного виховання. ? Популяризації фізичної культури і спорту серед службовців, робітників виробничих колективів та інших сфер діяльності, розширення глядацької аудиторії, залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом. ? Збереження та утримання спортивних споруд району, створення умов для фізичного виховання, проведення фізкультурно-оздоровчої роботи. ? Забезпечення фізкультурників району мережею новими якісними спортивними спорудами, створення умов для зміцнення здоров'я населення. Збереження та подальший розвиток матеріально-технічної бази. ? Удосконалення всіх форм фізичної підготовки, забезпечення систематичності занять спортом різних верств населення. ? Залучення додаткових джерел фінансування на розвиток фізичної культури та модернізацію матеріально-технічної бази спортивних об'єктів. ? Формування потреби у фізичному вдосконаленні через активне заняття фізичною культурою протягом усього життя. ? Підготовка допризовної молоді до служби у Збройних Силах України, залучення допризовників до систематичних занять фізичною культурою і спортом. ? Підвищення якості роботи осередків оздоровчої фізичної культури; Організація просвітницької роботи за участю видатних спортсменів,тренерів та фахівців; ? Здійснення пропагандистської підтримки фізкультурного руху (випуск плакатів, листівок, афіш, іншої поліграфічної продукції); Початок: січень 2013 року закінчення: грудень 2013 року Етапи фінансування: щомісячно. Загальні обсяги фінансування в тому числі з районного бюджету 964 000,0 грн. (дев’ятсот шістдесят чотири тисячі) Очікувані результати виконання програми: § Покращення здоров'я широких верств населення - головний очікуваний результат від виконання програми. § Зменшення захворюваності населення, зменшення негативних явищ, які мають місце в суспільстві. § Залучення мешканців району до систематичних занять фізичною культурою і спортом, організація змістовного та активного відпочинку. Сім"я повинна стати одним з найважливішим середовищем фізичного виховання. § Розширення глядацької аудиторії під час проведення спортивно-масових заходів. § Забезпечення фізкультурників району мережею якісних спортивних споруд, створення умов для зміцнення здоров'я населення. Збереження та подальший розвиток матеріально - технічної бази. § Будівництво нових об'єктів за рахунок залучення додаткових джерел фінансування, спрямованих на розвиток інфраструктури спортивних споруд району, § модернізація матеріально - технічної бази спортивних об'єктів в районі. § Удосконалення всіх форм фізичної підготовки, забезпечення систематичності занять спортом різних верств населення. § Залучення додаткових джерел фінансування на розвиток фізичної культури та модернізацію матеріально - технічної бази спортивних об'єктів. § Формування потреби у фізичному вдосконаленні через активне заняття фізичною культурою протягом усього життя. § Підготовка допризовної молоді до служби у Збройних Силах України, залучення допризовників до систематичних занять фізичною культурою і спортом. § Проведення якісної фізкультурно-оздоровчої з літніми людьми та ветеранами спорту. § Підвищення якості роботи осередків оздоровчої фізичної культури; § Організація просвітницької роботи за участю видатних спортсменів, тренерів та фахівців; § Здійснення пропагандистської підтримки фізкультурного руху (випуск плакатів, листівок, афіш, іншої поліграфічної продукції); Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням, терміни проведення звітності: ? відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ? Городоцька районна рада ? фінансове управління райдержадміністрації

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика