81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах на проведення державної підсумкової атестації учнів, державних екзаменів у вищих навчальних закладах, організацію випускних вечорів, проведення ремонтів тощо

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист N 1/9-290 від 08.05.2008

Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах на проведення державної підсумкової атестації учнів, державних екзаменів у вищих навчальних закладах, організацію випускних вечорів, проведення ремонтів тощо

Міністру освіти і науки Автономної
Республіки Крим, начальникам управлінь освіти
і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Ректорам вищих навчальних закладів, директорам
загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів

До Міністерства освіти і науки України останнім часом надходять численні скарги щодо збору коштів в окремих навчальних закладах на проведення державної підсумкової атестації учнів, державних екзаменів у вищих навчальних закладах, організацію випускних вечорів, проведення ремонтів тощо.

Вважаємо, що наявність таких фактів свідчить про зниження персональної відповідальності керівників місцевих органів управління освітою і навчальних закладів, недостатній контроль з їхнього боку за діяльністю посадових осіб. Читати далі

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 06.02.08 _1/9-61__

від на №

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Загальноосвітні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток на 8 стор.

Заступник міністра П.Б. Полянський

Екскурсії не проводити в дмитровское коттедж (жарт)

Додаток до листа МОН

від 06.02.08 1/9-61

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Статтею 16 Закону України “Про загальну середню освіту” врегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: I ступеня – не менш як 175 робочих днів, II-III ступенів – 190 робочих днів.

Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8 класах ? по 4 академічні години, у 10-х класах ? по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки. Читати далі

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ “Про мови в Українській РСР”

(“Відомості Верховної Ради” (ВВР) 1989p., № 45, ст.631)

(Вводиться в дію Постановою ВР № 8313-11 від 28.10.89р., ВВР 1989р., № 45, ст. 632)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом № 75/95-ВР від 28.02.95p., ВВР 1995p., № 13, ст.85)

Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність усіх національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення та зміцнення дружби народів. Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу. Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності. Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належності, розуміння соціального призначення української мови як державної в Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР – обов’язок державних, партійних, громадських органів та засобів масової інформації республіки. Вибір мови міжособового спілкування громадян Української РСР є невід’ємним правом самих громадян.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства про мови в Українській РСР

Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української та інших мов, якими користується населення республіки, в державному, економічному, політичному і громадському житті, охорону конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури і мови, дальшого зміцнення дружби і співробітництва народів Союзу РСР. Читати далі

З А К О Н У К Р А Ї Н И “Про відпустки”

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 505/96-вр від 15.11.96, ВВР, 1997, N 2, ст. 5 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, ВВР, 2000, N 51-52, ст.449 )

( У тексті Закону слова “заклади освіти” в усіх відмінках
замінено словами “навчальні заклади” у відповідному
відмінку згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 )

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки,
визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для
відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для
виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про відпустки

Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою,
регулюються Конституцією України ( 254к/96-вр ), цим Законом,
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законами та
нормативно-правовими актами України. Читати далі

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика