81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах

Додаток до листа МОН від 11.09.07 № 1/9-532 Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня… Читати далі

ТИПОВІ правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Н А К А З

N 455 від 20.12.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 червня 1994 р.

vd931220 vn455 за N 121/330

Про Типові правила внутрішнього трудового

розпорядку для працівників навчально-виховних

закладів системи Міністерства освіти України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 )

З метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці

та зміцнення дисципліни працівників закладів освіти Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типові правила внутрішнього розпорядку для

працівників державних навчально-виховних закладів (додаються).

2. Керівникам державних навчально-виховних закладів на основі

Типових правил розробити правила внутрішнього розпорядку закладу

освіти, які затвердити трудовим колективом за поданням власника

або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету.

3. Вважати такими, що не застосовуються:

3.1. Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти

колишнього СРСР від 20.07.73 N 600 "Про затвердження типових

правил внутрішнього розпорядку вищих навчальних закладів".

3.2. Наказ Міністерства освіти колишнього СРСР від 13.05.85

N 88 "Про правила внутрішнього трудового розпорядку для

працівників дитячих дошкільних закладів системи Міністерства

освіти СРСР".

3.3. Наказ Міністра освіти колишнього СРСР від 23.12.85 N 223

"Про правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників

загальноосвітніх шкіл системи Міністерства освіти СРСР".

Міністр П.М.Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністра освіти

України від 20 грудня

1993 р. N 455

ТИПОВІ ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників державних

навчально-виховних закладів України *

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають

право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою

праці відповідно до її кількості та якості і не нижче

встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на

вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання,

здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням

суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на Читати далі

ПРАВИЛА використання комп’ютерних програм у навчальних закладах

Перед ознайомленням з даними Правилами просимо переглянути подбор туров з метою майбутнього відпочинку після роботи з комп'ютерною технікою.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2004 року N 903 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 р. за N 44/10324

ПРАВИЛА

використання комп'ютерних програм у навчальних закладах

Ці Правила визначають процедуру використання комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами навчальними закладами України з метою створення в цих закладах системи контролю за використанням комп'ютерних програм, забезпечення виконання покладених на навчальні заклади освітянських завдань, забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, дотримання навчальними закладами вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах); Читати далі

ПОРЯДОК державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.08.2004 N 658

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1071/9670

Про внесення змін до Порядку державної атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів

З урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Внести  зміни  до  Порядку  державної  атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки  України
від 24.07.2001 N 553 ( z0678-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08.08.2001 за N 678/5869, і викласти його в новій
редакції, що додається.

2. Міністру  освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської
та Севастопольської  міських  державних  адміністрацій довести
до відома керівників органів управління освітою нову редакцію
Порядку  державної  атестації  загальноосвітніх,  дошкільних,
позашкільних навчальних закладів.

Міністр                        В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.07.2001 N 553
( z0678-01 )
(у редакції, що затверджена
наказом Міністерства освіти
і науки України
від 16.08.2004 N 658)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1071/9670

ПОРЯДОК
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

1. Цей Порядок визначає  основні  завдання  і  принципи
проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів (далі - навчальні заклади) згідно з вимогами
Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про
позашкільну освіту" (  1841-14  ),  "Про  дошкільну  освіту"
( 2628-14  ), відповідних положень про ці заклади та інших Читати далі 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСТЕРНАТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З 19.05.2008 № 431 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту”, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та інших нормативно-правових актів в галузі освіти НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається. 2. Увести в дію Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах з 2008/2009 навчального року. 3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті „Освіта України” та розмістити на сайті Міністерства. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б. Міністр І.О. Вакарчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 № 431 ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерство юстиції України 03.06.2008 № 498/15189 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСТЕРНАТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І. Загальні положення 1.1. Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат). Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Читати далі

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика