81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ ступенів

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників. Читати далі

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 616 від 31.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ              юстиції України
28 грудня 2001 р.
за N 1093/6284

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних
випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в
навчальних закладах

На виконання Законів України "Про освіту" ( 1062-12 ), "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) та розпорядження Міністерства освіти
України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок розслідування нещасних
випадків,  що сталися під час навчально-виховного процесу в
навчальних закладах (далі - Положення), що додається.

2. Надрукувати це Положення  в  Інформаційному  збірнику
Міністерства освіти і науки України.

3. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих
навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в навчальних
закладах і установах освіти.

4. Уважати  таким,  що втратило чинність, Положення про
організацію охорони праці та порядок розслідування  нещасних
випадків у навчально-виховних закладах (розділ II), затверджене
наказом Міністерства  освіти  України  від  30.11.93  N 429
( z0178-93 ),  зареєстроване  в  Міністерстві юстиції України
03.12.93 за N 178.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Богомолова А.Г.

Міністр                        В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
31.08.2001 N 616

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2001 р.
за N 1093/6284

Положення
про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах

1. Галузь застосування

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
освіту" ( 1062-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення
про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р.
N 1094  (  1094-2001-п ),  та  поширюється  на  вищі,
професійно-технічні,  загальноосвітні,  дошкільні,  позашкільні
навчальні  заклади,  заклади післядипломної освіти ( далі -
навчальні заклади) незалежно від форм власності й підпорядкування.
Положення встановлює єдиний порядок розслідування та обліку
нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, аспірантами під час навчально-виховного
процесу в навчальних закладах на території України.
Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і
науки, Департаментом з нагляду за охороною праці Міністерства
праці та соціальної політики України, Міністерством  охорони
здоров'я України, Державним комітетом статистики України.
Нещасні випадки, що сталися з особами, які працюють на умовах
трудового договору (контракту) або залучені до праці у навчальних
закладах, підлягають розслідуванню і  обліку  відповідно  до
Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій  на  виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2001 р. N 1094 ( 1094-2001-п ).

2. Загальні положення

2.1. Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися
з  вихованцями,  учнями,  студентами,  курсантами, слухачами,
аспірантами і призвели до погіршення стану здоров'я (втрати
працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним
висновком, а саме:
раптові погіршення здоров'я, травми, у тому числі травми
через нанесення тілесних пошкоджень, нанесених іншою особою,
отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження
електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок
аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани
та інші надзвичайні події), контакту з тваринами тощо (далі -
нещасні випадки). Читати далі 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 563 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 969/6160 Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) та розпорядження Міністерства освіти України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (далі - Положення), що додається. 2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України". 3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих Читати далі

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 – 4 класах

Додаток до листа МОН від 11.09.07 № 1/9-532 Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня… Читати далі

ТИПОВІ правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Н А К А З

N 455 від 20.12.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 червня 1994 р.

vd931220 vn455 за N 121/330

Про Типові правила внутрішнього трудового

розпорядку для працівників навчально-виховних

закладів системи Міністерства освіти України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 )

З метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці

та зміцнення дисципліни працівників закладів освіти Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типові правила внутрішнього розпорядку для

працівників державних навчально-виховних закладів (додаються).

2. Керівникам державних навчально-виховних закладів на основі

Типових правил розробити правила внутрішнього розпорядку закладу

освіти, які затвердити трудовим колективом за поданням власника

або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету.

3. Вважати такими, що не застосовуються:

3.1. Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти

колишнього СРСР від 20.07.73 N 600 "Про затвердження типових

правил внутрішнього розпорядку вищих навчальних закладів".

3.2. Наказ Міністерства освіти колишнього СРСР від 13.05.85

N 88 "Про правила внутрішнього трудового розпорядку для

працівників дитячих дошкільних закладів системи Міністерства

освіти СРСР".

3.3. Наказ Міністра освіти колишнього СРСР від 23.12.85 N 223

"Про правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників

загальноосвітніх шкіл системи Міністерства освіти СРСР".

Міністр П.М.Таланчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністра освіти

України від 20 грудня

1993 р. N 455

ТИПОВІ ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників державних

навчально-виховних закладів України *

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають

право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою

праці відповідно до її кількості та якості і не нижче

встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на

вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання,

здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням

суспільних потреб.

В навчальному закладі трудова дисципліна грунтується на Читати далі

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика