81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

ПРАВИЛА використання комп’ютерних програм у навчальних закладах

Перед ознайомленням з даними Правилами просимо переглянути подбор туров з метою майбутнього відпочинку після роботи з комп'ютерною технікою.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 2 грудня 2004 року N 903 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2005 р. за N 44/10324

ПРАВИЛА

використання комп'ютерних програм у навчальних закладах

Ці Правила визначають процедуру використання комп'ютерних програм і комп'ютерної техніки з попередньо встановленими комп'ютерними програмами навчальними закладами України з метою створення в цих закладах системи контролю за використанням комп'ютерних програм, забезпечення виконання покладених на навчальні заклади освітянських завдань, забезпечення умов формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, дотримання навчальними закладами вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах); Читати далі

ПОРЯДОК державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

16.08.2004 N 658

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1071/9670

Про внесення змін до Порядку державної атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів

З урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Внести  зміни  до  Порядку  державної  атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,
затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки  України
від 24.07.2001 N 553 ( z0678-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08.08.2001 за N 678/5869, і викласти його в новій
редакції, що додається.

2. Міністру  освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської
та Севастопольської  міських  державних  адміністрацій довести
до відома керівників органів управління освітою нову редакцію
Порядку  державної  атестації  загальноосвітніх,  дошкільних,
позашкільних навчальних закладів.

Міністр                        В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.07.2001 N 553
( z0678-01 )
(у редакції, що затверджена
наказом Міністерства освіти
і науки України
від 16.08.2004 N 658)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1071/9670

ПОРЯДОК
державної атестації загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів

1. Цей Порядок визначає  основні  завдання  і  принципи
проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних
навчальних закладів (далі - навчальні заклади) згідно з вимогами
Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про
позашкільну освіту" (  1841-14  ),  "Про  дошкільну  освіту"
( 2628-14  ), відповідних положень про ці заклади та інших Читати далі 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСТЕРНАТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З 19.05.2008 № 431 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до Законів України „Про освіту", „Про загальну середню освіту”, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, та інших нормативно-правових актів в галузі освіти НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається. 2. Увести в дію Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах з 2008/2009 навчального року. 3. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті „Освіта України” та розмістити на сайті Міністерства. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б. Міністр І.О. Вакарчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 19.05.2008 № 431 ЗАРЕЄСТРОВАНО Міністерство юстиції України 03.06.2008 № 498/15189 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСТЕРНАТ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І. Загальні положення 1.1. Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат). Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації (далі - атестація) на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Читати далі

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З 20.05.2004 N 407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за N 730/9329 Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 - 2003 роки" від 06.05.2001 N 436 ( 436-2001-п ) та Закону України "Про… Читати далі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ МАЙСТЕРНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

      ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти
України від 16 червня 1994 р.
№ 184

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНІ МАЙСТЕРНІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. В загальноосвітньому навчально-виховному закладі створюються такі
навчальні майстерні:
— для трудового навчання учнів 1-3/4 класів;
— для трудового навчання учнів 4/5-11 класів (з обробки деревини,
обробки металів) або комбінована (з обробки тканини, волокнистих матеріалів
та з обробки харчових продуктів), або комбінована. Читати далі 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика