81500, вул. Джерельна, 16, м. Городок Львівської області. Тел. 03-231-30462, e-mail: gorodokrvo@gmail.com

розвитку

Засідання школи педагогічної майстерності

17.04.2013р. у Великолюбінській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося засідання школи педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури. Тема заняття «Створення ситуації успіху на уроках». М.В.Тюрдьо провела відкритий урок у 11-А класі на тему «Г. Тютюнник. «Вічна тема любовного трикутника» в новітній інтерпретації ( новела «Три зозулі з поклоном»)» . Учителька розкрила власний підхід до проблеми розвитку зв’язного мовлення як засобу розвитку творчих здібностей учнів. Це був урок розвитку критичного і толерантного… Читати далі

Психолого-педагогічний семінар «Діти з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи»

19 березня 2013 року в Городоцькому НВК №2 «ЗОШ І ступеня – гімназія» відбувся психолого-педагогічний семінар «Діти з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітньої школи». Важливим показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й милосердне ставлення до дітей із особливими потребами, які не мають змоги вести повноцінне життя. Педагоги та психологи обговорили умови створення комфортного освітнього середовища для учнів з вадами у психофізичному розвитку, підвищення рівня їх навчальних досягнень. Реалізація цих… Читати далі

Засідання творчої групи вчителів світової літератури

18 лютого 2013 року у Городоцькій ЗОШ №4 І-ІІІ ступенів відбулося засідання творчої групи вчителів світової літератури (керівник Демидова Т.В.) Під час засідання проаналізовано напрацьований членами творчої групи матеріал з розвитку мовленнєвої діяльності учнів на уроках світової літератури в 10 класі та вироблено рекомендації щодо розвитку мовлення на уроках світової літератури в 5 класі за новою програмою.

Семінар-практикум інструкторів

10.10.2011 року відбувся семінар-практикум інструкторів з фізичного вихованняна базі ДНЗ#2 м. Городка. Забезпечення успішного фізичного розвитку дитини, зміцнення її здоров'я завжди було, є і буде одним з пріоритетних завдань педагогічної роботи з дошкільнятами. У цьому напрямку виховання дітей приділяєтсья особлива увага. Інструктори ДНЗ м. Городка обговорили основні завдання фізичного розвитку дитини за Державною базовою програмою. Одне з головних завдань дошкільного закладу - створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого… Читати далі

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Не використовується уголовное право при організації і втіленні концепції в життя. МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Рішення колегії 23.06.99 № 7/5—7 16.06.99. І 1—7/6—6 Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами Концептуальні ідеї пропонованого стандарту базуються на положеннях Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", на досягненнях вітчизняної і зарубіжної дефектологічної науки, на результатах експериментальних досліджень, національних традиціях нашого суспільства. Загальноосвітня підготовка учнів розглядається у поєднанні з формуванням соціальне адаптованої особистості. Існуюча в Україні система спеціального навчання і виховання орієнтується на державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів. Особливості психічного і фізичного розвитку дітей обумовлюють специфіку організації, змісту, методів навчання і виховання цих дітей, виключають можливість прямого використання як програмно-методичної документації, розробленої для загальноосвітніх шкіл, так і відповідних стандартів освіти. Розробка Державного стандарту спеціальної освіти забезпечить дітям з особливими потребами (тут: з порушеннями зору, слуху, з мовною патологією, з розумовою недостатністю, затримкою психічного розвитку, дитячим церебральним паралічем) рівні можливості для отримання ранньої корекційної допомоги, здобуття освіти. З метою надання спеціальної допомоги таким дітям простежується тенденція створення різних навчально-виховних закладів (діагностично-реабілітаційні або навчально-реабілітаційні центри, дитсадки-школи-інтернати, навчально-виховні комплекси, класи інтегрованого навчання та ін.). Чільне місце належить оновленню змісту спеціальної освіти. У ряді випадків, насамперед у допоміжних школах і школах для дітей з затримкою психічного розвитку, зміст освіти нерідко перевищує пізнавальні можливості учнів. У класах інтегрованого навчання недооцінюється корекційна і соціальна спрямованість навчального процесу. Водночас при відкритті таких класів часто не враховуються три основні і обов'язкові фактори: — укомплектування класів фахівцями-дефектологами відповідно до потреб дитини; — забезпечення спеціальних навчально-виховних закладів відповідною навчально-методичною літературою; — забезпечення дітей засобами індивідуальної корекції та оснащення класів візуальними приладами, спеціальною корекційною апаратурою і комп'ютерною технікою (з видимою мовою — для дітей з порушенням слуху, з озвученою мовою — з порушенням зору та ін.). Суттєве оновлення змісту освіти у загальноосвітній школі обумовило необхідність визначення нових концептуальних підходів до спеціальної освіти, уточнення стратегії і тактики інноваційних процесів. Закріплюється варіативність змісту спеціальної освіти, її орієнтація на створення оптимальних умов для самовизначення кожного учня відповідно до його пізнавальних можливостей. У вимоги стандарту включається зміст корекційної, реабілітаційної і абілітаційної роботи. Реалізуються вимоги гуманізації спеціальної освіти, її відкритості, соціальної орієнтації і створення умов для адаптації учня з особливими потребами й інтеграції в суспільство. Стандарт спеціальної освіти є основою для об'єктивної оцінки рівня освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку незалежно від форми отримання освіти і видів спеціальних освітніх послуг. Проект Концепції державного стандарту спеціальної освіти розроблено управлінням шкіл-інтернатів та дитячих садків Міністерства освіти, Інститутом дефектології АПН України, Інститутом змісту і методів навчання. Проект пройшов обговорення та отримав схвальну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції за участю фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, управлінь освіти, методичних служб, керівників спеціальних інтернатних закладів. На наступному етапі передбачається розробка Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, навчального і програмно-методичного забезпечення різних типів спеціальних навчальних закладів. Заслухавши та обговоривши проект Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, Колегія ухвалює: 1. Затвердити Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (додається). 2. Управлінню шкіл-інтернатів та дитячих садків (В. П. Покась), інституту дефектології Академії педагогічних наук України (В. І. Бондар) із залученням міністерств і відомств, причетних до проблем дитячої інвалідності, науково-методичних установ, практичних працівників організувати протягом 1999— 2004 рр. розробку і експериментальну апробацію Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами з урахуванням специфіки порушень психічного чи фізичного розвитку дитини та його навчальне і програмно-методичне забезпечення. 3. Управлінням шкіл-інтернатів та дитячих садків (В. П. Покась), планово-фінансовому (М. І. Кіпень) провести розрахунки необхідних коштів на розробку та апробацію Державного стандарту. Передбачити зазначені витрати при формуванні проектів бюджетів на 2000—2004 роки. 4. Управління шкіл-інтернатів та дитячих садків (В. П. Покась), інституту дефектології АПН України (В.І.Бондар) щорічно інформувати колегію Міністерства освіти про хід розробки Державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами та його навчального і програмно-методичного забезпечення. 5. Опублікувати Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України", журналі "Дефектологія" та газеті "Освіта України". 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Заступника міністра О. Я. Савченко, директора інституту дефектології АПН України В. І. Бондаря. Голова колегії, міністр В. О. Зайчук Президент Академії педагогічних наук України В. Г. Кремень КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Обґрунтування проблеми В сучасну епоху соціально-політичного розвитку України відкрилися нові перспективи змін в системі спеціальної освіти, пов'язані з новим ставленням до дітей з особливими потребами, з вирішенням питань їх соціалізації й інтеграції в суспільство. Нині спеціальна освіта в Україні має складну, розгалужену і диференційовану систему навчально-виховних (корекційних) закладів, реабілітаційних і медико-педагогічних центрів, навчально-виховних комплексів, спеціальних (корекційних) класів при середніх закладах освіти та ін. Розвиток системи спеціальної освіти пов'язаний з подальшою диференціацією і вдосконаленням діючої мережі корекційних закладів, відкриттям нових типів закладів, в яких надається комплексна допомога і підтримка дітям з особливими потребами, а також з інтеграцією цих дітей в загальноосвітню школу. Читати далі
Сторінка 1 з 212

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Освітній портал Яндекс.Метрика